Over Permanent Beta Festival

Het Permanent Beta Festival is Open Source in het echt. Een “meeting of minds”, een kruisbestuiving tussen de verschillende netwerken en mensen. Ieder met eigen disciplines, interesses en talenten. Het festival bestaat uit wat de deelnemers inbrengen. Dit levert een heel divers programma op met verschillende activiteiten, workshops en creatieve projecten. Niemand wordt ingehuurd of betaald, en samen betalen we de onkosten voor alle infrastructuur.

Laat zien wie je bent!

Omdat iedereen bijdraagt in de vorm van sociaal kapitaal kunnen we met zijn allen waarde creëren én ontvangen. Leuke bijkomstigheid: het heeft des te meer zin om energie en tijd te investeren in het laten zien wat je kan en wie je bent. Als deelnemer kun je bijvoorbeeld bijdragen door bardiensten te draaien, een workshop te geven, de mise en place in de keuken te maken of door je schouders onder de opbouw van het PBF-terrein te zetten.